איננו עוסקים עוד בציוד Pro Tools או במוצרים של Avid.


בנושאים אחרים בלבד, ניתן ליצור קשר בכתובות שלהלן: